Dušan Paunović

Dusan Paunovic 01.03.2014g

Merenje broj 1   17.02.2014g 

 

Merenje broj 2   3.03.2014g

Vojislav Dulić

Početak 15.12.2013 g.

Mirjana Petric

Merenje broj 1    28.12.2013g.

 

Merenje broj 2  15.01.2014g.

 

 

Merenje broj 3   30.01.2014g.

 

Merenje Br.4 16.02.2014g.

 

 

Mere br.6    18.03.2014g